پیچک( علیرضا بدیع )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- تا کی ورق ورق کنم این سررسید را ( علیرضا بدیع )
- آورده است چشم سیاهت یقین به من( علیرضا بدیع )
- همیشه خواسته ام از خدا فقط او را( علیرضا بدیع )
- گرد آفرید شعر سپیدم عنان به دست ( علیرضا بدیع )
- اندوهِ پشت پنجره ، گلدانِ در گلو ( علیرضا بدیع )
- پیشانیت سیاه مبادا به ننگ ها ( علیرضا بدیع )
- وزید باد و گرفت از سرم کلاهم را( علیرضا بدیع )
- پاییز می رسد که مرا مبتلا کند( علیرضا بدیع )
- قرار بود که با آب و گل عجین بشوی( علیرضا بدیع ) ...
- می رفت سمت در چمدانی که داشتی( علیرضا بدیع )
- ما دغدغه های مشترک کم داريم ( علیرضا بدیع )
- بیزارم از طراوت اردیبهشت ماه ( علیرضا بدیع )
- با استکان قهوه عوض کن دوات را( علیرضا بدیع )
- پلکی زدی به رخوت تقویم ام ( علیرضا بدیع )
- مزین می کند وقتی که با قالیچه ایوان را ( علیرضا بدیع )
- سر زبانی و آرایه در بدن داری( علیرضا بدیع )
- به یمن پای شما خاک باسعادت شد ( علیرضا بدیع )
- کفش هایش به سمت در چرخید ( علیرضا بدیع )
- و من از آتش و از تار و پود پنبه تنت( علیرضا بدیع )
- دو چشمتان که تناسخ نمود در گلدان ( علیرضا بدیع )
- هنوز جمله ی « او رفت » بر لب شن هاست ( علیرضا بدیع )
- زنانگی اگر امروز مانده از ‹ زن › توست ( علیرضا بدیع )
- آفتاب ایستاده بر لب بام( علیرضا بدیع )
- در باد ها شعر « سپید » پیرهن را ( علیرضا بدیع )
- دستی از پشت ابر ها آمد ( علیرضا بدیع )
- آمیخته ست نوش تو با نیشخند ها( علیرضا بدیع )
- که بود گفت کی ام ؟( علیرضا بدیع )
- از روزهای بی در و پيکر دلش گرفت ( علیرضا بدیع )
- از آستین چپش بافت تار وپود مرا( علیرضا بدیع )
- من با کسی به غیر شما سر نکرده ام ( علیرضا بدیع )
- ای ابروان هشتی تو چون تاق (علیرضا بدیع)
- هاپ چي ::ساعتم را نگاه كردم و بعد ( علیرضا بدیع )
- آموزگار گفت که : « امروز درس ما راجع ( علیرضا بدیع )
- تو باز اوّل شعرم رسیده ای چون " آ ( علیرضا بدیع )
- عنکبوت::حجمی کبود ، گوشه ی انبار : عنکبوت ( علیرضا بدیع )
- يخ بستن تقويم در آتش ::من و آيينه رودرروي هم ( علیرضا بدیع )
- اين پيراهن بي سر و پا::( علیرضا بدیع )
- کبریت نیمه سوز : :کبریت های سوخته در سطل آشغال ( علیرضا بدیع )
- زن :: زمان خلق تو حتّی خدا جسارت کرد(عليرضا بديع)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد